Jogger.pl


Bug #210

Ogólne 28 marca 2006

Bug #210: Token dla LOGGED_USER?

Poprawione, dodatkowo doszedł blok:

  • <COMMENT_FORM_NOJOGGER_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOJOGGER_BLOCK>
    • Wszyscy nieposiadający swojego joggera. Do użycia razem z <COMMENT_FORM_NICKURL/>, do tej pory zalogowani na stronie nie mogli dodawać swojego URI

Proszę dopisać do wiki


Komentowanie tylko dla zalogowanych